Tijd voor Reuzesale! Welke Reuzedeal scoor jij?

Lakens uitdelen Beddenreus

Actievoorwaarden De lakens uitdelen

Beddenreus wil graag iets terugdoen voor het vertrouwen dat klanten in haar stellen. Daarom is het programma De Lakens Uitdelen in het leven geroepen. Iedere deelnemer aan dit programma maakt kans op geweldige maandprijzen in de vorm van uw totale orderbedrag besteed in een van onze winkels in de Benelux of {Beddenreus textielcheques t.w.v. € 400,- (welke van de 2 het hoogst is).

De actie geldt voor zowel kopende als niet kopende klanten van Beddenreus. Elke maand loten we 1 winnaar! Dat betekent totaal 12 prijswinnaars in een jaar, de actie geldt namelijk het lopende jaar t/m 31 december.

De Lakens Uitdelen actie is geldig in de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. Om deel te nemen aan de actie moet de deelnemer persoonlijk online een vragenlijst invullen op de website van Delakensuitdelen.nl of Delakensuitdelen.be. Er worden geen door derden ingevulde vragenlijsten geaccepteerd.

De deelnemer maakt in de maand van invullen van de vragenlijst (voor 23:59 pm op de laatste dag van de maand) kans op het terugwinnen van het totale orderbedrag besteed in een van de winkels in de Benelux of Beddenreus textielcheques t.w.v. € 400,- (welke van de 2 het hoogst is).


Annulering van een order voor de maandtrekking wordt beschouwd als "niet gekocht". In dit geval maakt de deelnemer kans op het winnen van Beddenreus textielcheques t.w.v. € 400,-. Iedere maand wordt 1 trekking voltooid. Per deelnemer is het maximaal mogelijk om 1 prijs per maand te winnen.
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting is voor rekening van Beddenreus B.V.

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland of België en tenminste 18 jaar zijn. Het e-mail adres en naam van de deelnemer worden vastgelegd in een database door Beddenreus B.V. De deelnemer aan deze actie is ermee akkoord gegaan dat Beddenreus B.V. gebruik maakt van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden. De gegevens worden door Beddenreus niet aan derden verstrekt. Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Beddenreus toestemming om beeldmateriaal van prijsuitreikingen te gebruiken voor promotionele activiteiten. Voor zover van toepassing zal de deelnemer voorts zijn medewerking verlenen aan deze promotionele activiteiten.

De diverse prijzen (Beddenreus Textielcheques t.w.v. € 400,-), welke binnen de actie gewonnen kunnen worden, zijn nimmer inwisselbaar voor geld. Dit geldt tevens voor restant bedragen. De textielcheques zijn enkel te besteden bij een Beddenreus vestiging in de Benelux. Prijsartikelen kunnen niet geruild worden.

Beddenreus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele schade, in welke vorm dan ook, direct en/of indirect, die ontstaan is ten gevolge van de deelname aan de actie of op enigerlei wijze verband houdt met deze actie.

Beddenreus is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder enig voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. De nieuwe voorwaarden dan wel de eventuele stopzetting van de actie dient door Beddenreus op enigerlei wijze te worden gepubliceerd.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over deze actie, kunt u per e-mail sturen naar [email protected]

Alle werknemers van Beddenreus B.V., Beddenreus vestigingen, hun directe familieleden en de aan Beddenreus gelieerde partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

Alleen personen die via het digitaal formulier op Delakensuitdelen.nl of Delakensuitdelen.be hun e-mail adres en naam correct hebben ingevuld, nemen deel aan deze actie. Onder de inzendingen met een geldig e-mail adres wordt de prijs verloot. Beddenreus kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

De winnaar wordt binnen 7 dagen na maandelijkse trekking persoonlijk geïnformeerd en gepubliceerd op de social media van Beddenreus en andere publieke uitingen. Is de winnaar niet bereikbaar via e-mail, dan heeft hij/zij de kans zichzelf uiterlijk 7 dagen na de verzonden mail zelf te melden. Mocht er op de 8e dag na verzending van de mail geen persoonlijk contact zijn geweest met de winnaar, dan wordt er een nieuwe winnaar getrokken en geldt hiervoor dezelfde procedure.


Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Beddenreus B.V behoudt zich het recht voor inschrijvingen die niet aan de voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen te weigeren.
Beddenreus handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

Deze voorwaarden vallen onder Nederlands recht.

Beddenreus B.V.
Linie 27
5405 AR Uden
tel: 0413-338800
Email: [email protected]

Deze site is beschermd tegen robots. Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing